Home » I väntan på döden by Julio Ferrer Mariné
I väntan på döden Julio Ferrer Mariné

I väntan på döden

Julio Ferrer Mariné

Published 1981
ISBN :
Paperback
196 pages
Enter the sum

 About the Book 

Är dagens långvård endast det moderna samhällets ättestupa? Är det en döende persons sociala värde som bestämmer den vård han kommer i åtnjutande av? Och har döden bara blivit en teknisk fråga, vars psykologiska sida ignoreras?Författaren, Julio Ferrer Mariné, hävdar att ett tidstypiskt drag för västerlandet är att vi förnekar döden. Samtidigt blir vi allt mer osäkra på hur vi skall hantera vår egen dödsångest. Tanatologin, läran om döden, kan hjälpa oss att dö på ett värdigt sätt och även hjälpa de anhöriga att komma ur den kris som döden och döendet orsakar.Bokens huvudsyfte är att öka kunskaperna om de speciella normer som långvården skapar, tex passiv dödshjälp, samt att visa vilka följder dessa normer får för patienterna.JULIO FERRER MARINÉ är folklivsforskare, etnolog och ingår för närvarande i forskningsprojektet Människa - närmiljö vid Tekniska Högskolan i Stockholm.